Wegwijzer met veelgestelde vragen en antwoorden

Nieuwe leden bij LTC zoeken veelal dezelfde dingen. We hebben op deze pagina een wegwijzer gemaakt voor het tennissen bij LTC Zutphen.

Versie 20220418-1

1) Waar is informatie terug te vinden?

 • LTC-Zutphen (Leeuweriklaan 52, 7203 JE Zutphen): www.ltc-zutphen.nl  voor o.a. informatie over:
  a)  lidmaatschap (contributie / aanmelden / opzeggen)  
  b) tennislessen (kosten / aanmelden)
  c) huishoudelijk reglement
  d) baanreglement (afhangbord / afhangregels) 
  e) privacyverklaring
  f) nieuwsbrieven (inclusief archief)
  g) jaarkalender (beschikbaarheid van banen)
 • KNLTB: https://www.tennis.nl/
 • Eigen account aanmaken voor het kunnen inschrijven bij open toernooien van eigen en andere verenigingen en om persoonlijke gegevens/speelsterkte op te vragen: www.mijnknltb.toernooi.nl 
 • Vragen voor de vereniging via [email protected] 


2) Hoe zit het met tennislessen?

 • De lessen worden verzorgd door Tennisschool ProTe-In
 • De trainers: Christel ten Have, Guido Spoor en Niek Derksen (via: [email protected])
 • Indeling en opgave (formulier op www.ltc-zutphen.nl) per voorjaar (april-sept.) of najaar (okt.-maart)
 • Incasso voor lesgelden gaat via ProTe-In (en niet via de vereniging)
 • Let op: trainingen en lidmaatschap zijn twee afzonderlijke dingen.
 • Je kunt geen lessen volgen op ons park zonder lid te zijn van LTC Zutphen

3) Hoe zit het met lidmaatschap van LTC Zutphen?

 • Aanmelden kan op ieder moment via de website (onder Lid worden) Het formulier komt dan via [email protected] bij de ledenadministrateur (Rianne Wijnands - Laza Munoz).
 • Opzeggingen alleen schriftelijk per kalenderjaar – vóór 1 december van het lopende jaar per e-mail aan [email protected] 
 • KNLTB lidmaatschap (inclusief KNLTB Bondsnr. en ledenpas) loopt per kalenderjaar
 • Kosten lidmaatschap volwassenen: € 194 per jaar. Leden vanf 70 jaar betalen als volwassenen jaarlijks € 174. Wanneer minimaal 8 uur per jaar vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging is verricht, wordt een bedrag van €20,00 retour gestort.
 • Contributie is in het aanmeldingsjaar afhankelijk van het aantal resterende maanden: vanaf aanmelding in april geldt 10% korting per maand.
 • Incasso voor contributie via betaalverzoek van ClubCollect. De contributie kan worden betaald via iDeal of per bankincasso.

4) Hoe zit het met competitie spelen?

 • Er zijn 2 competitieperioden per jaar (voor- en najaar / elk 7 keer / keuze uit meerdere dagen of avonden), zie hiervoor https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitieaanbod 
 • Aanmelding kan per team of individueel. De verenigingscompetitieleider (VCL) zorgt, in overleg met betrokkenen, voor de uiteindelijke samenstelling van de teams
 • In geval van meer aanmeldingen dan mogelijkheden, kan loting bepalend zijn voor uiteindelijke deelname of de precieze competitiedag
 • Voor ieder team is een teamcaptain nodig die fungeert als coördinator en aanspreekpunt
 • Aanmelden en competitievragen via: [email protected] (VCL: Chantal Groot Kormelink)

5) Hoe zit het met bezetting van banen welke is voor wie en wanneer?

 • Wij maken gebruik van het digitale afhangbord (dit hangt binnen bij de kleedkamers). Zie ook het baanreglement op onze website.
 • De KNLTB-ledenpas is nodig om je baan te kunnen reserveren op het park en/of om de gereserveerde baan te bevestigen!
 • Ieder dient af te hangen op een baan die vrij ligt of als eerste vrij komt (per 2 of meer spelers)
 • 2-tallen mogen 30 min spelen; 3-4-tallen mogen 45 min spelen
 • Er zijn meestal 2 banen voor lessen gereserveerd en er kunnen ook banen zijn gereserveerd voor avond- en weekendcompetities. We houden in beginsel altijd één baan vrij voor mensen die vrij willen spelen (die niet komen lessen en geen competitie spelen)
 • Uitzondering hierop zijn de ‘open’-toernooien en vrijdagavondcompetities (voor- en najaar).


6) Hoe gaat het op en om ons tennispark en in ons clubhuis?

 • Wij willen graag een rookvrij park zijn. Zeker als de jeugd speelt
 • Fietsen graag bij in de stalling bij de oefenmuur neerzetten en niet voor het terras
 • Het park is altijd geopend als er les wordt gegeven, maar daarbuiten niet altijd. Je kunt tegen betaling van borg een sleutel van het park (poort) en kleedruimtes ontvangen via: [email protected] 
 • Wij hebben geen externe beheerder van het clubgebouw, noch vaste bardiensten. Het clubgebouw is ’s avonds wel zoveel mogelijk open en via zelfbediening kan er wat gedronken worden. Betaling: bij voorkeur pinnen (zie instructie bij kassa F2, bedrag, groene knop)
 • De laatste doet het licht uit, laat het clubhuis/de bar schoon achter en sluit af (sleutel clubhuis terug via de kluis). Ook de kleedkamers afsluiten en baanverlichting uitdoen/afsluiten. Toegangshek op slot!
 • Op competitiedagen in het weekend en gedurende toernooien streven we naar een continue barbezetting
 • Als je ook bardienst wilt draaien bij een evenement oid nemen we dit graag mee en kun je je aanmelden bij [email protected]
 • Ook voor onderhoudszaken doen we een beroep op leden: de banen kennen een kernploeg en 2x per jaar is er groter onderhoud rondom de banen en het clubhuis, opgave bij [email protected] 


7) Welke activiteiten zijn er voor volwassenen?

 • Toss-avond en toss-ochtend: dinsdagavond inloop vanaf 19.45 uur, start is om 20:00 uur en tot 22:00 uur; vrijdagochtend is er een toss mogelijkheid van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom, pasjes worden gehusseld en nieuwe speelcombinaties gevormd.
 • De Clubcaroussel: een paar keer per jaar spelen leden van verschillende tennisverenigingen uit Zutphen met en/of tegen elkaar.
 • Berkeltoernooi begin juli: open toernooi enkel en (gemengd)dubbel voor alle speelsterkten (wel online account bij mijnknltb.nl nodig)
 • 35+ toernooi na de zomervakantie: open toernooi enkel en (gemengd)dubbel voor alle speelsterkten (wel online account via mijnknltb.nl nodig eventueel verenigingstoernooileider noemen)
 • Clubkampioenschappen, ook hier aanmelden online via toernooi.nl
 • En soms een groot feest vanwege een bijzonder lustrum of een barbecue omdat het mooi weer is.


8) Hoe leren nieuwe leden nieuwe tennisvrienden kennen?

 • Toss-avond en toss-ochtend: zie hiervoor
 • Nieuwe leden app-groep: meld je aan voor deze app-groep en je hebt een netwerk van gelijkgestemden die ook op zoek zijn naar tennispartners die een keer een balletje willen slaan
 • Invallers app-groep: als je het leuk vindt om eens een keer in te vallen bij een competitieteam, kun je je aanmelden voor de invallersapp-groep. Contactpersoon: [email protected] 
 • Ook introducees zijn welkom met een lid van LTC, zie website voor reglement en kleine bijdrage/keer.

9) Hoe zit het met vrijwilligerswerk en commissies?

 •  Geen bloeiend verenigingsleven zonder vrijwilligers. Wij doen daarom voor verschillende activiteiten graag een appel op het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leden. Dat kan gaan om klusjes in en om het tennispark, het onderhouden van het groen, bardiensten, contactpersoon zijn, meehelpen met de organisatie van een evenement. Er is altijd wel iets wat past en het is voor iedereen fijn als de (kleine en grotere) taken verdeeld kunnen worden.
 • Het bestuur is bereikbaar op onderstaande email adressen:
  René van Erkelens – [email protected]  
  Xander Westenberg – [email protected]  
  Richard Venderbosch – [email protected]    
  Vacature - [email protected]  
  Ruben Pot –  [email protected] 
  Geert Timmer – [email protected] 
  Astrid Offringa  - [email protected]