Bespeelbaarheid in de winterperiode

Gebruik van tennisbanen tijdens de winterperiode: aandachtspunten voor veiligheid en bespeelbaarheid.

In de winterperiode kunnen zich diverse weersomstandigheden voordoen zoals vorst, opdooi, ijzel en sneeuw die extra aandacht vragen. Ook kent deze periode vaak meer natte weersomstandigheden en is er in de regel meer bladafval op de banen aanwezig waardoor extra onderhoudsmaatregelen nodig zijn.

De KNLTB signaleert regelmatig dat er onder bepaalde weersomstandigheden toch getennist wordt, terwijl het verstandig is om de baan te sluiten. Door toch te spelen wordt het risico op blessures vergroot en komt de kwaliteit van de baan in het geding. Zo neemt bijvoorbeeld de kans op gladheid bij vorst en ijzel toe en kan het spelen tijdens opdooi lijden tot kwaliteitsverlies van de banen vanwege het ontstaan van oneffenheden in de lavalaag (meest voorkomende fundering direct onder de toplaag).

Waar moet je extra op letten?

  • Bij opdooi, ijzel of sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar: bespeling kan dan beschadigingen (oneffenheden in de toplaag en de fundering veroorzaken). Eén of enkele dagen erna zijn de banen weer bruikbaar wanneer de vorst uit de grond is (afhankelijk van de weersomstandigheden). Dit geldt echter niet voor de banen 1 en 2, aangezien deze een betonlaag bevatten. Daarom kan in dat geval op deze banen gewoon gespeeld worden tijdens opdooi-omstandigheden.
  • Sneeuw niet wegschuiven: dat kan de mat (toplaag) beschadigen en een ongelijke verdeling van het infillmateriaal (zand) tot gevolg hebben.
  • Bladafval dient zoveel mogelijk direct verwijderd te worden.
  • Regelmatig borstelen om het zand in beweging te houden ter voorkoming van verkleving en verstening.
  • Borstelen zoveel mogelijk tijdens droge omstandigheden uitvoeren.

Hoe constateer je opdooi bij kunstgras?

Bij kunstgras is opdooi moeilijk te zien. Het gevaar is dat er weer te vroeg op gespeeld gaat worden. Via een balstuitproef kun je dit zelf wel testen, zie filmpje (www.kennisvansport.nl). Wees hierop alert omdat schade aan de fundering moeilijk te herstellen is.

Besluitvorming bij LTC t.a.v. het sluiten en openen van de banen in winterse omstandigheden.

Het bestuurslid onderhoud is verantwoordelijk voor het beleid en de keuzes t.a.v. openstelling van de banen. Besluiten worden op de site kenbaar gemaakt, zoveel mogelijk real-time. Ook wordt een mededeling op het toegangshek en afhangbord geplaatst.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bespeelbaarheid van de banen kunt contact opnemen met [email protected].

Ook kunt u op de website van de KNLTB meer over dit onderwerp lezen.

Bronvermelding: Centrecourt.nl