Introducées : Leden kunnen in beperkte mate spelen met niet leden (introducées).

24 december 2021


Leden kunnen in beperkte mate niet-leden introduceren, maximaal 5x per jaar. De vergoeding bedraagt € 5 (vijf euro) per dagdeel per introducée. Het introducerende lid draagt zelf zorg dat deze vergoeding wordt overgemaakt op het volgende bankrekeningnummer
NL53RABO015269 38 82 van LTC-Zutphen. 
Dit onder vermelding van ‘Introducée’.’ Je kunt ook bijgevoegde QR-code nu scnannen om het meteen af te kunnen handelen. :-)

Introducée bijdrage overmaken

Leden onderling hebben echter altijd voorrang bij het reserveren van een baan.

Het reserveren van de baan en bevestigen bij de kleedkamer geldt ook voor deze situatie. Je kunt dus in de app of via de website aangeven dat je wilt spelen met een introducée en dit zelf bevestigen.

We hopen dit hiermee voldoende onder de aandacht is gebracht.

Nieuwscategorieën