Algemene ledenvergadering (ALV) 2024, 19 Maart aanstaande

Beste tennisvriend(in),

De algemene ledenvergadering (ALV) is gepland dit jaar op 19 maart 2024 om 20:00 uur in het clubhuis. Het bestuur nodigt een ieder van harte uit om de plannen met ons te bespreken.

Alle stukken kunnen vanaf deze pagina gedownload worden inclusief de agenda.

met vriendelijke groet ,

Het bestuur.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2023 (ALV) LTC Zutphen - def.pdf LTC Zutphen ALV - Balans per 31-12-2023 incl begroting 2024.pdf LTC Zutphen ALV - Resultatenrekening 2023.pdf Agenda ALV 2024.pdf Jaarverslag Bestuur 2023 LTC Zutphen v1.0.pdf