Volwassenen en jeugd kunnen weer trainen en vrij tennissen rekening houdende met de hier genoemde maatregelen

10 mei 2020


Het goede nieuws heeft een ieder al bereikt via de verschillende media, we mogen vanaf maandag 11 mei allemaal weer tennissen.

De KNLTB heeft specifieke richtlijnen voor tennis opgesteld. Daaruit blijkt dat het belangrijk is dat we de sport gefaseerd weer opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de vereniging goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Op die manier heeft de vereniging ook de gelegenheid om een en ander zo goed mogelijke te organiseren en kunnen jullie als enthousiaste spelers wennen aan tennis in de anderhalvemetersamenleving.

Dit betekent voor een ieder maak gebruik van de desinfectie middelen voorafgaand aan het spelen en als je klaar bent. Geef elkaar het goede voorbeeld.

Houd je aan de looprichting om vanaf de fietsplek, naar het afhangbord te gaan en via de andere deur het terras te verlaten.

Fietsen kunnen beperkt op het park staan voor het clubhuis. Is het daar druk zet je fiets dan svp even buiten de poort tegen het hek.

Voor het bevestigen van je baanreservering heb je een geldig pasje nodig van LTC voor het jaar 2020. Als je deze nog niet hebt gebruikt of afgehaald bij het clubhuis bieden we je nog een mogelijkheid. Deze wordt nogmaals aangeboden op dinsdagavond 12 mei tussen 19:00 – 20:00 uur.

Lessen
Trainingen voor volwassenen kunnen weer worden gegeven met maximaal 4 spelers. De trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen die gelden. Dat betekent dat ProTe-In een planning heeft gemaakt voor degenen die zich eerder voor lessen hebben aangemeld. ProTe-In zal jullie apart informeren over wanneer de lessen van start gaan.

Vrij spelen
Als clubleden mogen we nu ook weer vrij tennissen, al gelden er wel voorwaarden.

In de fase van 11 mei tot 1 juni zullen we vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers toestaan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. Ook is vrij spelen voor de jeugd tot en met 18 jaar is het toegestaan, maar dan met 4 spelers. Een toezichthouder is bij de oudere jeugd vanaf 13 jaar verplicht. Daarom wordt vrij tennissen voor de jeugd nu enkel toegestaan tussen 15:30 - 19:00 gelijktijdig met de tennislessen van ProTE-In, zij zijn de toezichthouder.  

Baan reserveren voordat je naar het park komt

We moeten voorkomen dat het te druk wordt op het park. Daarom moet er voordat je naar het park gaat eerst op afstand worden afgehangen (een baan worden gereserveerd)! Dit is nieuw voor iedereen en kan worden gedaan via de bijgesloten instructie.

In deze fase is het de bedoeling om met elkaar rekening te houden en elkaar de ruimte te geven om te spelen. Dit betekent dat wij de JEUGD tussen 15:30 – 19: 00 laten spelen en Volwassenen kunnen met elkaar buiten deze tijden reserveren en spelen. Gelieve hier rekening mee te houden!

Spelvorm (nu nog beperkt in deze fase)

Jeugd tot en met 12 jaar kan vrijspelen
Jeugd 13 tot en met 18 jaar: enkel- en dubbelspel (mits toezichthouders)
Volwassenen onderling: alleen enkelspel  

Volwassenen mogen met hun eigen kinderen wel spelen op de tijden tot 19:00.

Alles op een rij

Op de poster hieronder aan het bericht bijgevoegd staan alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen op een rij. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden (dus 1,5 meter afstand en handen desinfecteren met de gel die op het park aanwezig is, zowel bij het binnenkomen als het verlaten van het park). Niet alleen voor jezelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

En op die manier kunnen we stap voor stap allemaal weer genieten van een 'balletje slaan'. Mijn advies spreek elkaar ook hierop aan als je merkt dat de één een bepaalde regel niet toepast zoals we dat met elkaar willen.      

Wij wensen ieder de komende weken veel tennisplezier. Zodra er nieuwe richtlijnen komen rondom het dubbelspel voor volwassenen, de heropening van het clubhuis en de mogelijkheid van toernooien ná 14 juni, zullen we jullie natuurlijk weer informeren.  

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur
René van Erkelens

Baan reserveren bij LTC Zutphen - Website only (v2).pdf

Nieuwscategorieën